CiRi-CiRi GuRu MinDa KeLas PeRtaMa

Posted: June 1, 2012 in Uncategorized
 1. MENJADI PELAJAR SEUMUR HIDUP (LIFE LONG LEARNER AND ETHICAL AND INTEGRATIVE THINKER)
  • Membaca mesti menjadi amalan budaya hidup guru-guru dan prasyarat kepada pemilikan minda kelas pertama
  • Guru wajib berminat dengan ilmu pengetahuan kerana ledakan ilmu hari ini pesat.
 1. KUAT BERUASAHA DAN SANGAT BERKEBOLEHAN (DILIGENT AND CAPABLE PERFORMER)
  • Kejayaan ialah 10% usaha dan 90% sikap
  • Manifestasi sikap adalah pada amalan
  • Guru minda kelas pertama ialah seorang yang:
 • sangat gigih
 • kuat berusaha tanpa jemu
 • tidak mudah putus asa
 • tidak menyalahkan keadaan atau orang
 • tabah dan tegar menghadapi halangan dan rintangan
 • sangat mencintai profesionnya
 • Sentiasa muhasabah diri dan mengkaji diri sendiri
 • Mengamalkan sikap keterbukaan dan telus
 • Tidak cepat membuat kesimpulan dan ‘stereotype’ orang lain
 • Mempunyai kesedaran terhadap pemilikan sendiri (metacognition)
 • Memupuk sikap dan nilai yang betul
 •  Bagaimana menjadi guru minda kelas pertama:
 1. MEMPUNYAI KEMAHIRAN SOSIAL DAN EMOSI YANG TINGGI (SOCIALLY AND EMOTIONALLY SKILLED PERSON)
 • Guru yang mempunyai kemahiran sosial atau emosi yang tinggi akan dilihat sebagai guru yang matang dan yakin dengan diri dan tugasnya.
 1. MANUSIA YANG BERMORAL: MENGHORMATI DAN BERTANGGUNGJAWAB (RESPECTFUL AND RESPONSIBLE MORAL AGENT)
 • Mempunyai akhlak yang tinggi lagi terpuji kerana manusia bermoral dan berakhlak tinggi ialah ukuran sbenar keperibadian manusia.
 • Guru harus:
 • mempunyai ekspeetasi tinggi dan positif terhadap muridnya.
 • berlaku adil terhadap muridnya
 • mengenali setiap murid yang diajarnya dengan mendalam
  • menjaga maruah / harga diri murid
 • Perhubungan antara guru dan murid ialah perhubungan dunia dan akhirat.
 1. MEMPUNYAI DISIPLIN DIRI YANG MANTAP DAN MENGAMALKAN GAYA HIDUP SIHAT (SELF DISCIPLINED PERSON WHO PERSUE A HEALTHY LIFESTYLE)
 • Masyarakat dan murid mahukan guru yang boleh dicontohi dan diteladani.
 • Disiplin diri yang mantap merujuk kepada tingkah laku dan tabiat yang baik dan positif yang diamalkan sehingga menjadi guru yang boleh dipercayai, diyakini dan dihormati.
 • Antara sifat yang menunjukkan disiplin diri yang mantap ialah:
 • melaksanakan tugas dengan ikhlas. Keikhlasan dapat dilihat daripada kesungguhan, keterlibatan dan komitmen.
 • memenuhi tuntutan masa . Masa digunakan untuk mengutamakan tuntutan tanggungjawab kerjayanya.
 • berpakaian kemas dan sesuai.
 • sentiasa mempamerkan tingkah laku dan gerak-geri yang bersesuaian
 1. SENTIASA MEMBERI SUMBANGAN DAN PERKHIDMATAN DALAM KOMUNITI SERTA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI WARGANEGARA (CONTRIBUTING COMMUNITY MEMBER AND DEMOCRATIC CITIZEN)
 •  Guru sering diharapkan dan diyakini sebagai pemimpin.

Guru yang tidak memberi sumbangan dan bakti kepada masyarakat dianggap sebagai mempunyai minda yang mundur dan semangat yang luntur.

 • Sebagai warganegara, guru melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi kerana inilah sumbangan guru kepada negara tumpah darah Malaysia.
 • Patuh pada undang-undang.

 MANUSIA SPIRITUAL YANG MENCIPTA KEHIDUPAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG MURNI (SPIRITUAL PERSON ENGAGED IN CRAFTING A LIFE OF NOBLE PURPOSE)

 •      Guru mesti berpegang teguh pada agama
 •      Menjaga perkataan dan lidahnya iaitu tidak memfitnah dan mengumpat sebaliknya berkata yang benar
 •      Bekerja bukan mengharapkan upah dan gaji semata-mata dan tidak bermewah-mewah dalam hidupnya,  sebaliknya ingin keredaan dan keberkatan serta kebahagiaan dan keselamatan hingga ke akhirat.
 1. MEMPUNYAI KEUPAYAAN UNTUK BELAJAR, MENGUBAH TINGKAH LAKU DAN TABIAT SERTA MENGAMBIL IKTIBAR DAN PENGAJARAN DARIPADA ILMU BARU (HAS THE ABILITY TO LEARN, NULEARN AND RELEARN)
 • Kesediaan , kesanggupan dan kebolehan untuk berubah pada amalan diri dan profesionaladalah satu “trait” yang sangat penting pada zaman ini.
 • Golongan guru sekolah yang paling konservatif dan paling malang menganggap bahawa mereka telah menjalankan tugas dengan sempurna.
 • Guru yang baik ialah guru yang mantap dalam disiplin ilmunya, sentiasa mengikut perkembangan terkini dalam dunia dan sanggup berubah sesuai dengan tuntutan professional.
 1. BERKEBOLEHAN UNTUK MENGADUNKAN DAN MENCAMPURKAN PENGETAHUAN TRADISI SERTA PENGETAHUAN KONTEMPORARI (ABLE TO COMBINE TRADITIONAL AND CONTEMPORARY KNOWLEDGE)
 • Sumber ilmu zaman ini puncanya pelbagai.
 • Kemungkinan pelajar adalah lebih pandai daripada guru.
 • Guru minda kelas pertama menjadi jambatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan tindakan  manusia. Maka tugas guru ialah membimbing dan membantu murid menggunakan ilmu dan kemahiran mereka dalam membuat keputusan yang wajar dan bijak dalam kehidupan. Guru membantu murid menghubungkan yang dahulu dan yang sekarang dengan yang akan dating agar murid mempunyai perspektif yang betul terhadap persoalan-persoalan kehidupan.
 1. MENYEMAI BENIH-BENIH KEINSAFAN DAN KEMANUSIAAN KE DALAM HATI SANUBARI MURID (PLANT THE SEEDS OF HUMANITY IN THE STUDENTS’ HEARTS)
 • Guru ialah manusia signifikan dan utama dalam kehidupan muridnya yang berpengaruh dalam mencorakkan kelakuan, tabiat, pemikiran serta kehidupan mereka ke arah yang benar-benar .
 • Sifat-sifat keinsanan (rasa keinsafan, perhubungan interpersonal, harga diri, kebebasan) membantu manusia berfungsi dengan baik dan bijaksana dalam kehidupan.
 • Guru perlu menyemai dan memupuk sifat-sifat ini melalui perhubungan dan interaksi dengan muridnya kerana ‘Virtues are caught not tought!’
 1. BERTINDAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN YANG DINAMIK DAN FASILITATOR ILMU (ACTING AS AN AGENT OF DYNAMIC CHANGE AND FACILITATOR OF KNOWLEDGE)

v Pendidik yang dianggap ejen perubahan dalam masyarakat untuk mengubah masyarakat mesti mengubah cara berfikir dahulu kerana membawa perubahan dalam masyarakat amat sukar dilakukan.

v Guru sebagai ejen perubahan mesti menyebar ilmu yang benar dan sesuai serta menilai yang karut, sesat dan tidak sesuai.

 1. MEMBANTU MURID MENCARI JAWAPAN KEPADA PERSOALAN-PERSOALAN

KEHIDUPAN YANG KOMPLEKS (HELP STUDENTS FIND ANSWER TO COMPLEX

QUESTIONS)

v Zaman ini, kehidupan menjadi semakin kompleks dan sesak. Manusia menjadi mewah dari segi fizikal, mudah dari segi prasarana kehidupan, namun pada masa yang sama menghadapi kemelut yang parah kerana cenderung memenuhi hawa nafsu semata-mata.

v Peranan guru ialah membantu murid menghadapi dan mencari jawapan kepada persoalan kehidupan yang kompleks dan bercelaru.

Rumusan :

Tugas dan tanggungjawab guru tidak pernah selesai. Usaha untuk mempertingkatkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran juga tidak akan ada noktah dan penghujungnya.Oleh itu, guru mesti bersiap sedia pada setiap masa untuk melaksanakan tugas pendidikan dengan cara dan kaedah yang terbaik serta berlandaskan integriti, profesionalisme dan akauntabiliti.

sumber : http://www.jpnperlis.gov.my

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s